08-6533722 [email protected]

Anmälan till Hudvårdshögskolan IBS – Studieform deltid

  Klädstorlek tröja

  Klädstorlek byxor

  År

  20232024

  Utbildningsstart

  VårterminHösttermin

  Inriktning

  InternationellNationell  Intyg – Hälsotillstånd

  Skolan ber dig besvara nedanstående frågor inför utbildningen som innefattar både praktiska övningar och föreläsningar i teori. Detta formulär hanteras konfidentiellt och läses endast av berörda lärare.


  1. Undervisningen är helt på svenska och studietakten är hög. Behärskar du obehindrat svenska i tal och skrift? (*)
  JaNej

  6. Har du några metallinlägg i kroppen eller har pacemaker? (*)
  JaNej

  7. I utbildningen ingår kurser som inte går att delta på under en graviditet. Blir du gravid kan detta innebära att du inte kan slutföra din utbildning under betald studieperiod. Vi ber dig svara JA på att du läst denna information. (*)
  Ja

  8. Hur utför du helst en arbetsuppgift? (*)
  EnskiltI grupp

  Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra att jag förlorar rätten till eventuella anspråk på Hudvårdshögskolan IBS om problemen gör att jag inte kan genomföra delar av utbildningen eller utbildningen i sin helhet.


  Dina personuppgifter är i säkert förvar hos oss

  En av Hudvårdshögskolans främsta prioriteringar är att dina personuppgifter och din integritet är skyddad på bästa möjliga vis. Därför följer vi dataskyddsförordningen, GDPR per den 25/5-18.
  När du delar med dig av information till oss via din ansökan eller på annat sätt vill vi att du ska känna dig säker och fullt informerad om hur vi behandlar den: Vi överför inga personuppgifter till tredje part. Som studerande på Hudvårdshögskolan förvaras alla personuppgifter på ett säkert sätt. Om din ansökan inte övergår till att avse en reserverad utbildningsplats så kasseras den genom dokumentförstörare utan dröjsmål. Läs mer här.