08-6533722 [email protected]

Behörighet

Vår utbildning är eftergymnasial och berättigar till CSN.

 

Yh studerande på heltid:   För tillträde och behörighet att söka till utbildningen krävs grundläggande behörighet dvs gymnasieexamen samt Särskilda förkunskaper:  lägsta betyg E/3/G (godkänd) i Naturkunskap 2 (100p) och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p).

Saknar du fullständigt gymnasiebetyg eller del av de särskilda förkunskapskraven har du rätt att åberopa reell kompetens. 

 

Välkommen att besöka någon av våra YH informationskvällar med start kl 16.30. Se aktuella dagar under rubriken Ansökan/Heltid.

*****

 YH studerande på deltid: För tillträde och behörighet att söka till utbildningen krävs grundläggande behörighet dvs gymnasieexamen samt Särskilda förkunskaper:  lägsta betyg E/3/G (godkänd) i Naturkunskap 2 (100p) och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p).

Saknar du fullständigt gymnasiebetyg eller del av de särskilda förkunskapskraven har du rätt att åberopa reell kompetens. 

 

Välkommen att boka in ett enskilt möte och rundvandring. Kontakta rektor Sara Flyhammar på tel: 08-653 36 41.