08-6533722 [email protected]

Behörighet

Vår utbildning är eftergymnasial.

 

Yh studerande på heltid:   För tillträde och behörighet att söka till utbildningen krävs grundläggande behörighet dvs gymnasieexamen samt Särskilda förkunskaper:  lägsta betyg E/3/G (godkänd) i Naturkunskap 2 (100p) och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p). Saknar du fullständigt gymnasiebetyg eller del av de särskilda förkunskapskraven har du rätt att åberopa reell kompetens. Skolan bedömer din motivering och inskickade handlingar vid ansökan.

Välkommen att besöka någon av våra YH informationskvällar med start kl 16.30. Se aktuella dagar under rubriken Ansökan/Heltid.

*****

 

Studerande på deltid: Vi kräver inte att du ska ha läst vissa ämnen upp till en viss nivå men du behöver ha goda kunskaper i svenska språket för att förstå undervisningen och därmed klara utbildningen. Vi bedömer att dina svenska kunskaper bör motsvara lägst betyget E/3/G (godkänd) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk.

 

Välkommen att boka in ett enskilt möte och rundvandring. Kontakta rektor Sara Flyhammar på tel: 08-653 36 41.