08-6533722 [email protected]

Betalningsvillkor:

Efter att du mottagit en skriftlig bekräftelse och erbjudande om en utbildningsplats betalas anmälningsavgiften 5000 kronor för att reservera utbildningsplatsen.

Anmälningsavgiften är din handpenning och är en del av den totala kursavgiften.

Resterande belopp betalas i sin helhet senast fyra veckor före utbildningsstart eller per avbetalning. I detta fall ska ett avbetalningskontrakt vara skrivet och signerat senast fyra veckor före utbildningsstart. Ett räntetillägg tillkommer på utestående skuld.

Kontakta skolan för att diskutera villkoren vidare.

Anmälan och betalningsansvar blir bindande i samband med att slutbetalning eller kontrakt är skrivet. För sent inkommen betalning av slutlikvid innebär att platsen inte längre är reserverad.

Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning av reserverad utbildningsplats men kan finnas tillgodo att användas vid en ny anmälan med annan utbildningsstart.

Återtar du din anmälan tre veckor före utbildningsstart återbetalas inbetald kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften plus 30 % av totala kursavgiften.

Ingen del av totala kursavgiften återbetalas vid avhopp så sent som en vecka innan utbildningsstart eller vid påbörjad utbildning.