08-6533722 [email protected]

International Therapy Examination Council (ITEC)

Hudvårdshögskolan är en ITEC godkänd skola

ITEC är idag världens största examensorganisation för utbildare och utövare inom skönhetsbranschen. ITEC har sitt säte i England med godkända och anslutna skolor i 38 länder. ITEC utför idag över 45 000 examinationer per år.

ITEC innehar godkännande från engelska staten att verka som internationellt examineringsorgan inom branschen. EU arbetar fram ett European Qualification Framework (EQF) i förlängningen skall detta leda till en Europeisk yrkeslicens. ITEC är redan godkända och möter samtliga krav för EQF.

Sedan 2018 ingår ITEC i VCTC* en världsledande organisation för yrkesexamination inom många områden.

ITEC besöker skolan för internationella examen en till två gånger per år. Efter en godkänd examen, vilken består av teoretiska och praktiska prov, erhåller du ditt diplom. All kundpraktik ingår i utbildningen och inga ytterligare praktiktimmar behövs därför.

www.itecworld.co.uk    www.vctc.org.uk

* Vocational Training Charitable Trust