08-6533722 [email protected]

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR)

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation bildades 1955 och är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Det är en rikstäckande branschorganisation utan facklig eller politisk tillhörighet som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är den enda oberoende organisationen för hudterapeuter som utfärdar ackreditering i Sverige och enligt marknadsrättslig praxis är det sedan länge reglerat under vilka förutsättningar man får marknadsföra sig såsom ”auktoriserad” yrkesutövare av något slag; i korthet ska man dels uppfylla vissa kompetenskrav, dels stå under tillsyn av något oberoende organ som har möjlighet att återkalla auktorisationen vid t.ex. misskötsamhet. SHR är det enda organet i landet som utfärdar ackreditering i hudvårdsbranschen, därför kan en hudterapeut inte kalla sig auktoriserad utan att vara medlem i (och därmed stå under tillsyn av) SHR. SHR’s medlemmar har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella hudvårdsbehandlingar.

 Nyhet: Gesällbrev efter din utbildning!

SHR vill bidra till att fler hudterapeuter som har en utbildning som är godkänd av SHR ska kunna titulera sig som innehavare av Gesällbrev i yrket. Detta för att tydligare kunna skilja ut sig från de som har en kortare utbildning som inte kan anses vara hudterapeut-utbildning men som ändå titulerar sig som hudterapeuter.

Vad innebär det att en skola är SHR godkänd?

SHR godkänner bara utbildningar och skolor som lever upp till en rad ställda krav, som bland annat rör utbildningslängd, innehåll och lärarkompetens. SHR övervakar att utbildningens standard bibehålls med årliga så kallade Kvalitetsgranskningar.

 Ordförande i SHR, förklarar;

”Unga tjejer bör kolla upp vad det är för utbildningar de söker in på. Det har startats många hudterapeut utbildningar som inte håller tillräckligt hög nivå. Går man på en sådan skola får man inget jobb”.

Yrket heter Hudterapeut och inte Hud-Vårds-terapeut eller Hudis. 

Och vi heter Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation.

Vi ser allt oftare att personer benämner utförare i denna bransch för Hud-vårds-terapeut? Vad är det? Vad gör en sådan? Vilken utbildning har en sådan? Vem har hittat på den titeln?

Ett annat exempel är att använda förvillande/förringande titlar som tex att kalla sig ”Hudis”. Om vi ska få respekt för vårt yrke så är det viktigt att stadfästa vårt namn och vad denna beteckning står för.

Nu tar vi krafttag mot detta.

Yrket heter Hudterapeut och det är Hudterapeuter som ska arbeta med skönhetsvård och hudvård. En Hudterapeut har minst ett års utbildning på heltid på plats på skolan. En Hudterapeut som är medlem i SHR är Auktoriserad. En Hudterapeut kan ha en internationell examen. En Hudterapeut har ett starkt och gammalt förbund bakom sig. En hudterapeut kan ta Mästarbrev i yrket. Snart finns en Europeisk standard för yrket Hudterapeut (SIS(CEN). En Hudterapeut har en fullständig utbildning i alla i branschen förekommande skönhets- och hudvårdsbehandlingar. En Hudterapeut som är medlem i SHR har behandlingsskadeförsäkring och arbetar efter etiska regler. En Hudterapeut har en instans för klagomål och felbehandling bakom sig. Och mycket mycket mer…..

Vi vill inte att kunder ska välja att gå till en ”terapeut” 
– med ofullständig utbildning/kompetens
– som inte har en vedertagen yrkestitel
– som ej har ett starkt branschförbund bakom sig
– som ej har försäkring om man blir felbehandlad
– som ej arbetar utifrån etiska regler
– som ej har en instans för klagomål och felbehandling

 

Nu hjälps vi åt att föra fram att:

-Yrket heter Hudterapeut!

– Välj alltid en Auktoriserad Hudterapeut som är medlem i SHR.

 

 

www.shr.nu