08-6533722 [email protected]

Affärsmannaskap

Denna kursdel innefattar:

 • affärsekonomi under temat ”Vägen till att starta eget”
 • bolagsformer
 • lagar och förordningar
 • marknadsföring och analysmetoder
 • konsultation och försäljningsteknik
 • säkerhetsrutiner och olycksfallsrapportering
 • försäkringar
 • att vara arbetsgivare
 • anställning och anställningsformer
 • etik, sekretess och kundhantering
 • praktiskt uppöva ett miljötänk i yrkesutövandet
 • praktiskt uppöva konsultation och försäljningsteknik i kundmötet
 • praktiskt utföra alla förekommande rutiner på kliniken
 • praktiskt hantera kundbokningar och reception