08-6533722 [email protected]

Studera heltid

Vår heltidsutbildning ger Yrkeshögskoleexamen 300 Yh-poäng och studietiden är 60 veckor (1,5 år). SHR examen ingår i utbildningen. Under utbildningen får du information om Cidesco och ITEC examen och du kan välja till internationell inriktning. De internationella examinationerna bekostar du själv och examensavgiften är ca 7500 kr för båda.

Skolförlagd undervisning måndag – fredag utan schemalagd helgundervisning.

Vid teori eller praktisk träning inom klassen kl. 9.00-ca 16.00 och fredagar till 15.00.

Vid kundpraktik enligt klinikens öppettider. Två veckor extern praktik (LIA kurs) ingår i utbildningen.

Kursuppehåll  fem veckor under sommaren, 1 vecka påsklov samt cirka två veckor över jul- och nyårshelgerna.

Välkommen att besöka skolan på en YH informationskväll, för aktuella dagar se rubriken ansökan Heltid.

 

 

Diplomerad Hud- och Spaterapeut

Nationell inriktning


Inklusive skolans examen samt SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut.

Studietid 60 veckor   måndag – fredag

Kostnadsfri och CSN berättigad

Välkommen att besöka skolan på en Öppen YH kväll.

Internationell inriktning


Inklusive skolans examen samt SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut.

Två internationella examen; ITEC – Diploma for Beauty Specialist och Cidesco – Beauty Therapy Diploma

Extra examen som tillval. Examensavgifter (ca 7900 kr för båda) betalas av den studerande.

Studietid 60 veckor måndag – fredag

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Välkommen att besöka skolan på en Öppen YH kväll. 

Läs mer om aktuella utbildningsstarter.