08-6533722 [email protected]

Pris och betalningssätt

Vi erbjuder en kombinerad och fullständig yrkesutbildning till Hudterapeut och Spaterapeut.

Studieformen heltid är en kostnadsfri Yrkeshögskoleexamen och du är berättigad till CSN stöd under studietiden.

Studieformen deltid är privat finansierad med en kursavgift. Utbildningen är under statlig tillsyn och är momsbefriad.

Behörighet

Detta är en eftergymnasial yrkesutbildning och studietakten är hög.

Yh studerande på heltid: För tillträde och behörighet att söka till utbildningen krävs gymnasieexamen samt Särskilda förkunskaper: lägst betyget E/3/G (godkänd) i Naturkunskap 2 (100p) och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p).

 

Studerande på deltid: Vi kräver inte att du ska ha läst vissa ämnen upp till en viss nivå men du behöver ha goda kunskaper i svenska språket för att förstå undervisningen och därmed klara utbildningen. Vi har därför kravet att dina svenska kunskaper bör motsvara betyget E/3/G (godkänd) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Saknar du fullständigt gymnasiebetyg kan yrkeslivserfarenhet kompensera detta. Dina personliga förutsättningar och ditt stora intresse för utbildningen och yrket är viktigast.

 

 

Studietider

Vid teori- eller praktisk träning inom klassen kl. 9.00 – ca 16.00 , fredagar till kl. 15.00.

Vid kundpraktik enligt klinikens öppettider.

Ansökan

YH studerande på heltid: endast online med begränsad ansökningstid.

Deltidsstuderande: online eller vid ditt besök på skolan.

Material som ingår 

 • Arbetsinstrument (lånekit för Yh studerande)
 • Ett set (fyra) handdukar till praktiska övningar (lånekit för Yh studerande)
 • Skolans arbetskläder; två marinblå bussaronger samt ett par byxor
 • Studielitteratur, arbetsmanualer och produktmanualer
 • Förbrukningsmaterial under lektionstid

 

Efter godkänd examen erhåller du

 • Hudvårdshögskolans examens diplom och yrkesbrosch
 • Betyg / examensbevis
 • Gesällbrev (ansökan via SHR)
 • Exuviance utbildningsdiplom
 • Övriga produkt utbildningsdiplom
 • Victus Medical Clinic kursintyg IPL
 • Mesoestetic kursintyg
 • Nannic kursintyg NBE500
 • Dermapen Microneedling intyg Grundutbildning

 

Betalning samt finansieringshjälp för deltidsstuderande

Alternativ 1: Utbildningen betalas i sin helhet innan kursstart.

Alternativ 2: Betala 50% av kursavgiften 1 månad före utbildningsstart och resterande 50% under utbildningstiden (räntetillägg på utestående skuld). Slutbetalning två månader före examen.

Alternativ 3: Dela upp kursavgiften på 3 – 12 år med månadsbetalning via Wasa Kredit som skolan har samarbete med.
Läs mer om detta under Finansieringshjälp.

Betalningsvillkor:

Vid en anmälan till utbildning erläggs 5000 kronor i anmälningsavgift som handpenning för att reservera utbildningsplatsen. Anmälningsavgiften är en del av den totala kursavgiften. Resterande belopp betalas i sin helhet senast fyra veckor innan utbildningsstart eller per avbetalning. I detta fall skall ett avbetalningskontrakt vara skrivet fyra veckor innan utbildningsstart. För sent inkommen betalning av slutlikvid innebär att platsen inte längre är reserverad.

Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning eller utebliven betalning av reserverad utbildningsplats. Återtar du din anmälan tre veckor före utbildningsstart återbetalas inbetald kursavgift med avdrag för anmälningsavgiften plus 30% av den totala kursavgiften. Ingen del av totala kursavgiften återbetalas vid avhopp så sent som en vecka innan utbildningsstart eller vid påbörjad utbildning.